Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Regnskabsmateriale skal som hovedregel opbevares her i landet, jf. § 45 i regnskabsbekendtgørelsen.

Regnskabsmaterialet for indeværende og forrige måned kan opbevares i udlandet, hvis den bogføringspligtige sørger for at opbevare materialet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser, at den bogføringspligtige til enhver tid kan fremskaffe materialet og opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. i Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet. Jf. Regnskabsbekendtgørelsen § 45 stk. 2, nr. 1-3.

Interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden mens øvrigt regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter kun kan opbevares i udlandet for indeværende og de foregående tre måneder. Betingelserne i § 45 stk. 2, nr. 1-3 finder ligeledes anvendelse.