Opbevaring af regnskabsmateriale

Læs om reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale

Bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsens kap. 9 om opbevaring af regnskabsmateriale er baseret på de tilsvarende bestemmelser i kap. 5 (§§ 10-13) i bogføringsloven.

Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstrukser beskrive, hvorledes de opbevarer deres regnskabsmateriale.