Opskrivninger, anlægsaktiver

Opskrivning indebærer forøgelse af aktivets værdi i balancen.

En opskrivning af et aktiv vil – modsat en nedskrivning – indebære, at aktivets værdi på balancen bliver forøget.

Der er ikke adgang til at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.