Op- og nedskrivningskriterier

Læs om reglerne for anvendelse af op- og nedskrivninger.

En nedskrivning af et aktiv vil indebære, at aktivets værdi på balancen bliver formindsket, mens en opskrivning indebærer aktivets værdi på balancen bliver forøget.

Der er ikke adgang til at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Læs mere herom under opskrivninger og nedskrivninger.