Udgiftsprincippet

Læs om reglerne for anvendelse af udgiftsprincippet.

Den udgiftsbaserede regnskabsregistrering anvendes på det statslige område i relation til aktiviteter finansieret under bevillingstyperne anden bevilling, reservationsbevilling, lovbunden bevilling og anlægsbevilling.

Registrering efter udgiftsprincippet indebærer, at udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og ydelser til eller fra staten skal registreres når levering har fundet sted og senest på betalingstidspunktet.

Udgiftsprincipper fokuserer således på leveringstidspunktet som det afgørende tidspunkt for den regnskabsmæssige registrering og princippet er dermed let at administrere og samtidig velegnet til at styre selve bevillingsanvendelsen. Princippet er derimod mindre velegnet til at opgøre det driftsmæssige ressourceforbrug.