Omkostnings- og udgiftsregistrering

Læs om reglerne for anvendelse af omkostnings- og udgiftsregistrering.

Udgangspunktet for alle registreringsprincipper er en registrering af forskellige økonomiske hændelser. De hændelser, der typisk registreres i bogholderiet er:

  • Bestilling/indgåelse af forpligtelse
  • Levering
  • Modtagelse af faktura
  • Betaling
  • Forbrug

De forskellige registreringsprincipper adskiller sig ved, hvilke af disse hændelser, der vises i institutionens regnskab. De forskellige økonomiske hændelser er normalt ikke enkeltstående, men led i en handlingskæde, der kan strække sig over flere regnskabsperioder. Der kan derfor ske en fordeling over disse perioder (periodisering). Antag fx at en styrelse anskaffer nye PC'ere. Betalingen sker normalt i det første år, men forbruget strækker sig over et antal år svarende til PC'ernes økonomiske levetid. Hvilken af disse økonomiske hændelser, der fokuseres på, vil derfor være afgørende for, hvad regnskabet viser i det enkelte år.

Tre meget udbredte registreringsprincipper er henholdsvis:

Kasseprincippet fokuserer på hvornår tingene betales, mens omkostningsprincippet fokuserer på hvornår tingene forbruges. Udgiftsprincippet er en slags mellemting mellem kasse- og omkostningsprincippet.

På det statslige område anvendes omkostningsprincippet i relation til aktiviteter finansieret under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed. Udgiftsprincippet anvendes i relation til aktiviteter finansieret under de øvrige bevillingstyper.

Kasseprincippet anvendes ikke på det statslige område.