IT-bunker

Bunkning af IT-udstyr er frivillig. Ved bunkning skal afskrivning foretages over 3 år efter den lineære metode.

Obligatorisk bunkning af IT-udstyr er afskaffet med virkning fra 2010, og anvendelse af bunkning af IT-udstyr gøres derefter frivillig. IT-udstyr under bagatelgrænsen på kr. 50.000 kan herefter straksafskrives.

Typisk bunkes faste PC arbejdsstationer, bærbare PC'ere (i det omfang disse også finder anvendelse som faste arbejdsstationer), skærme, personlige printere, RAM, drev, servere, netværksprintere, scannere, og andet hardware der indgår i institutionens IT-installation. Bunken af kontoradministrativt IT-udstyr vil også omfatte aktiver tilknyttet institutionens IT infrastruktur (netværket), herunder switches, og krydsfelter etc., i det omfang de kan værdisættes som enkeltbestanddele, og den enkelte del har en kostpris under 50.000 kr.

Bunkning af IT-udstyr er altså frivillig således, at institutioner med væsentlige investeringer i IT-udstyr fortsat har mulighed for at fordele forbruget af omkostninger. Benyttes muligheden for frivillig bunkning, skal afskrivningen foretages ved brug af den lineære metode med en afskrivningshorisont på 3 år. De eksisterende IT-bunker ved overgangen fra obligatorisk til frivillig bunkning afskrives ved lineær afskrivning over 3 år.

Læs mere om bunkning i det generelle afsnittet om indregning ved bunkning