Andre bunker

Bunkning er frivillig. Benyttes muligheden for frivillig bunkning skal afskrivning ske efter den lineære metode ud fra levetiderne i ØAV.

For bunkning af andre omkostninger end IT-omkostninger gælder det fortsat, at bunkning er frivillig.

Følgende er eksempler på aktiver, der kan bunkes:

  • laboratorieudstyr
  • stambesætning
  • særligt måleudstyr
  • inventar

Benyttes muligheden for frivillig bunkning, skal afskrivningen foretages ved brug af den lineære metode ud fra levetiderne i ØAV. De eksisterende bunker udover IT-bunker afskrives ligeledes ved brug af den lineære metode ud fra levetiderne i ØAV.

Læs mere om bunkning i det generelle afsnittet om indregning ved bunkning