Anlægsløn

Læs om reglerne for håndtering af anlægsløn og fællesudgifter.

Ved udviklingsprojekter på over 10 mio.kr., er det obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid.

Ved indregning af udviklingsprojekter for egen regning kan kostprisen endvidere tillægges en andel af institutionens fællesudgifter, når de kan henføres på et veldokumenteret og konsistent grundlag.

Der er ikke en eksplicit definition af de udgifter som klassificeres som fællesudgifter, dog er det et krav at de kan relateres til de projekter eller arbejder de aktiveres på og at dette kan dokumenteres.

Indregnes fællesudgifter skal der foreligge skriftlige retningslinjer som sikre en ensartet kontering, fordeling og beskrivelse af de udgifter som indregnes, samt hvorledes fordelingen af de forskellige udgiftstyper er foretaget.

En nærmere beskrivelse findes under Generelle fællesomkostninger.