Generelle bogføringsbestemmelser

Reglerne angående de generelle bogføringsbestemmelser på statens område er normeret i kapitel 6 og kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen.

De generelle bogføringsbestemmelser på statens område er stort set identiske med bogføringsbestemmelserne for de private virksomheder i henhold til bogføringsloven.