Værdipost

Læs om reglerne for håndtering af værdipost.

Der skal som led i poståbningen gennemføres en særskilt kontrol med behandlingen og registreringen af værdipost, dvs. checks, værdipapirer, giroanvisninger, gældsbeviser, anbefalede breve.

Poståbnerne skal i den forbindelse forsyne værdipost med modtagelsesstempel og foretage registrering af oplysninger om ankomstdato, værdiernes art, afsender m.v.

Selve proceduren for behandling af værdipost skal beskrives i institutionens regnskabsinstruks.

Reglen om håndtering af værdipost er normeret i § 32 i regnskabsbekendtgørelsen.