Betalinger via pengeoverførsler

Læs om reglerne for betaling via pengeoverførsler.

Statsinstitutioners betalingsforretninger skal så vidt muligt afvikles via elektroniske overførsler mellem konti i pengeinstitutterne.

Reglen om anvendelse af elektroniske overførsler er nærmere normeret i § 29 i regnskabsbekendtgørelsen.

Statens institutioner skal endvidere anvende Statens KoncernBetalinger (SKB-systemet)  til afvikling af deres betalinger. SKB-systemet er et centralt betalingsformidlingssystem til håndtering af statens ind- og udbetalinger via elektroniske pengeoverførsler. Læs mere om Statens KoncernBetalinger (SKB-systemet).

Reglerne omkring systemanvendelse er nærmere beskrevet under afsnittet om statsinstitutioners systemanvendelse.

Endelig skal afregninger til og fra regnskabsførende institutioner sendes og modtages elektroniskjf. Lov om offentlige betalinger mv. samt den tilhørende bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.