Betaling med betalingskort

Læs om reglerne for betaling med betalingskort.

Den enkelte institution kan få kort udstedt til de medarbejdere, som efter en konkret vurdering har behov herfor som led i den enkelte medarbejders arbejdsmæssige opgaver. Det er institutionen selv, som afgør, hvilke medarbejdere der skal have et betalingskort, og hvilken korttype det skal være.
 
Betalingskort kan anvendes i forbindelse med:

  • ”Daglige” mindre indkøb på internettet,
  • Øvrige særskilt begrundede mindre indkøb,
  • Udgifter under tjenesterejser, der kan godtgøres i henhold til cirkulæret om tjenesterejseaftalen, herunder i begrænset omfang hævning af valuta/kontanter og køb,
  • I begrænset omfang private mindre udgifter under tjenesterejser, som har sammenhæng med tjenesterejsen eller ophold herunder, og som medarbejderen selv skal betale i forbindelse med rejseafregningen,
  • Tjenestemæssig taxikørsel,
  • Benzin o.l. i forbindelse med tjenestekørsel.

Bestemmelsen om anvendelsen af betalingskort er nærmere normeret i § 30 i regnskabsbekendtgørelsen og er uddybet i Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort i staten. Læs mere i Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort i staten.

I tilknytning til cirkulæret er udarbejdet en vejledning om anvendelse af betalingskort i staten. Vejledningen indeholder en nærmere uddybning af bestemmelserne i cirkulæret. Find vejledningen i boksen 'Relevant lovgivning og vejledninger'.