FF3 konto

FF3-kontoen, der benyttes af statens selvejende institutioner, anvendes til den løbende registrering af de modtagne tilskud.

På kontoen indsættes institutionens modtagne tilskud, fx studie- og bygningstaxametre. Udbetalinger fra kontoen omfatter betaling af institutionens omkostninger, herunder løn. Der kan dermed akkumuleres positiv likviditet på tværs af regnskabsår.

FF3-kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen. FF3-kontoen må kun have positive saldi.