FF3 konto

Læs om reglerne for anvendelse af FF3 kontoen.

FF3-kontoen anvendes til den løbende registrering af de modtagne tilskud. Institutioner med finansieringsform 3 er statens selvejende institutioner.

På kontoen indsættes institutionens modtagne tilskud, fx studie- og bygningstaxametre. Udbetalinger fra kontoen omfatter betaling af institutionens omkostninger, herunder løn. Der kan dermed akkumuleres positiv likviditet på tværs af regnskabsår.

FF3-kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen. FF3-kontoen må kun have positive saldi.

Læs mere om FF3-kontoen på Danske Banks Hjemmeside vedr. kontosetup