FF1 konto

Læs om reglerne for anvendelse af FF1 kontoen.

Denne likviditetskonto i Statens KoncernBetalingsssystem (SKB) med finansieringsform 1 (FF1) anvendes på bogføringskredse udenfor den statslige model for likviditetsstyring, dvs. udenfor ordningen for selvstændig likviditet.

Finansieringsform 1 indebærer, at institutionen kan foretage udbetalinger vedr. de udgifter, den afholder på de hovedkonti, der er placeret i bogføringskredsen med en SKB FF1-konto uden, at institutionen selv skal stille likviditeten til rådighed eller bliver finansielt belastet af likviditetstrækket. Denne finansieringsform anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven (typisk tilskud, andre overførselsudgifter, skatter, renter). SKB FF1-konti anvendes således til de likvide ind- og udbetalinger på den del af finanslovens hovedkonti, der ikke er underlagt likviditetsstyring, fordi det ikke giver mening i relation til varetagelsen af hovedkontoens formål.

FF1-kontoen bliver udsalderet (saldoen tømmes/opfyldes til 0 kr.) ultimo i hver måned. Udsalderingen mellem institutionens SKB-konto og en af Økonomistyrelsens SKB-konti er en likvid transaktion, der hverken skal modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i institutionens regnskab.

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både positive og negative saldi. Udsalderingen af kontoens saldo med udgangen af årets sidste bankdag resulterer i, at kontoens saldo ultimo regnskabsåret er 0 kr.

Når der i SKB-systemet fremgår kontoudtog, som viser den månedlige udsaldering af SKB FF1-kontoens saldo, posteres udsalderingen ved regnskabsføring mellem kontiene 63.31 ”SKB FF1 (mdl. Udsaldering)” og 74.64 ”Udsaldering SKB FF1 konti”. 

Bogføringskonto 74.64 skal totalt for hele staten vise saldoen 0,00 kr.

Læs mere om FF1-kontoen på Danske Banks hjemmeside vedrørende kontosetup