Øvrige likviditetskonti

Afholdelse af udgifter, der ikke finansieres via bevillingstyperne driftsbevilling eller statsvirksomhed, er som udgangspunkt ikke omfattet af likviditetsordningen.

Likviditetsmæssige transaktioner på disse typer udgifter sker på likviditetskonti uden for likviditetsordningen henholdsvis:

  • FF1-kontoen, der anvendes af statsinstitutioner
  • FF3-kontoen, der anvendes af selvejende institutioner

Læs mere om kontosetup på Danske Banks hjemmeside