FF7 Finansieringskonto

Læs om reglerne for anvendelse af finansieringskontoen.

Virksomhedens FF7 finansieringskonto benyttes til afregning af virksomhedens almindelige betalinger. Virksomhedens bevilling tilføres hver måned virksomhedens FF7 finansieringskonto i 12-dels rater. Rentesatserne for FF7-finansieringskontoen er asymmetrisk fastsat, således at indlånsrenten på FF7 finansieringskontoen (pt. diskontoen) er lavere end udlånsrenten (pt. diskontoen + 2,00 % p.a.).

Virksomheden kan vælge at foretage alle betalinger inden for et kvartal fra FF7 finansieringskontoen. Det er således muligt for virksomheden at foretage betalinger fx vedrørende investeringer samt bygge- og IT-projekter fra FF7 finansieringskontoen inden for det samme kvartal. Ved udgangen af hvert kvartal skal der dog ske en likvid omflytning, således at de forskellige aktiviteter finansieres af den rigtige likvide konto.

Oplysninger om rentesatser findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. En beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen findes i bilag til Vejledning om selvstændig likviditet.