FF6 Bygge og IT kredit

Læs om reglerne for håndtering af bygge og IT kreditten.

FF6 Bygge- og IT-kreditten er afskaffet med virkning fra 1. april 2010, som et element i Finansministeriets plan for mindre bureaukrati i statens institutioner fra januar 2010.

Gælden vedr. bygge- og it-udviklingsprojekter skal fremover opføres på FF4 Langfristet gæld. Bemærk, at anlægskartoteket stadig vil skelne mellem aktiver, der er taget i brug, og aktiver, der er under opførelse. Forenklingen har til hensigt at simplificere likviditetsordningen og medføre mindre administration for institutionerne i form af færre likviditetsflytninger.

De gældsposter, som FF6 bygge- og IT-kreditten har finansieret er udviklingsprojekter under opførelse og igangværende arbejder for egen regning. Kontoen kunne kun være i kredit svarende til en gældsætning.