FF5 Uforrentet gæld

Læs om reglerne for håndtering af den uforrentede gældskonto.

Likviditetsområdet er udstyret med en uforrentet FF5-finansieringskonto til håndtering af mellemregningsforhold med staten. Den uforrentede konto benyttes i forbindelse med hensatte forpligtelser, omsætningsaktiver og de kortfristede gældsforpligtelser herunder reserveret bevilling.

Afstemning af den uforrentede konto

Den uforrentede konto skal som hovedregel afstemmes en gang årligt, og må ellers kun disponeres i ekstraordinære situationer efter godkendelse i ressortdepartementet og med orientering af Økonomistyrelsen.

Den årlige afstemning sker ved, at der flyttes midler mellem den uforrentede FF5 konto og FF7 finansieringskontoen. Hvis virksomheden fx øger sine udestående tilgodehavender i løbet af året, så skal virksomheden flytte midler fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto. Omvendt hvis virksomheden fx nedbringer en kortfristet gældsforpligtelse (herunder reserveret bevilling), så skal virksomheden flytte midler fra den uforrentede FF5 konto til FF7 finansieringskontoen.

En beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen findes i bilag til vejledningen om selvstændig likviditet.