FF7 Finansieringskonto

Læs om reglerne for anvendelse af finansieringskontoen.

FF7 Finansieringskonto

FF7 finansieringskontoen benyttes til afregning af institutionens almindelige betalinger, fx lønudgifter og/eller varekøb og køb af tjenesteydelser. Endvidere tilføres institutionens bevilling hver måned institutionens FF7 finansieringskonto i 12- dels rater. Kontoen fungerer som en kassekredit, hvor saldoen som udgangspunkt vil svinge omkring nul.

Institutionen kan vælge at foretage alle betalinger inden for et kvartal fra FF7 finansieringskontoen. Det er således muligt for institutionen at foretage betalinger fx vedrørende investeringer samt bygge- og IT-projekter fra FF7 finansieringskontoen inden for det samme kvartal. Ved udgangen af hvert kvartal skal der dog ske en likvid omflytning, således at de forskellige aktiviteter finansieres af den rigtige likvide konto.

Anvendelsen af kontoen er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens vejledning om selvstændig likviditet.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering på FF7 Finansieringskonto i statens kontoplan