Andre likvide beholdninger

Andre likvider omfatter indestående på bankkonti, kassebeholdninger og kortløbende obligationer.

Indregning af likvide beholdninger

Indregning af likvide beholdninger foretages på modtagelsestidspunktet.

Værdiansættelse af likvide beholdninger

Likvider værdiansættes til pålydende værdi.

Læs mere om likviditetsordningen

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering på andre likvide beholdninger i statens kontoplan