Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af FF5 – Den uforrentede konto, FF7 – Finansieringskontoen og af andre likvide beholdninger.

Likvide beholdninger konteres på balancen som et omsætningsaktiv.