Igangværende arbejder

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af igangværende arbejder for egen regning.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for egen regning omfatter henholdsvis it-udviklingsprojekter under udførelse (immaterielle udviklingsprojekter) og øvrige udviklingsprojekter under udførelse (materielle udviklingsprojekter).

Formålet med at aktivere udviklingsprojekter på balancen er, at udgifter til investeringer i denne type aktiver ikke må belaste resultatopgørelsen i udviklingsperioden, da der ikke sker en reel forbrug af aktivet og dermed en udgift, som skal belaste driften. Aktiveringen understøtter dermed periodiseringsprincippet, hvorved at udgifterne først belaster driften når projektet er færdiggjort og omklassificeret til færdiggjorte udviklingsprojekter og afskrivningen begynder.

It-udviklingsprojekter konteres på balancen som et immaterielt anlægsaktiv, mens øvrige udviklingsprojekter normalt betragtes som et materielt anlægsaktiv.