Igangværende arbejder

Igangværende arbejder omfatter udviklingsprojekter under udførelse.

Igangværende arbejder for egen regning omfatter henholdsvis it-udviklingsprojekter under udførelse (immaterielle udviklingsprojekter) og øvrige udviklingsprojekter under udførelse (materielle udviklingsprojekter).

Formålet med at aktivere udviklingsprojekter på balancen er, at udgifter til investeringer i denne type aktiver ikke må belaste resultatopgørelsen i udviklingsperioden, da der ikke sker et reelt forbrug af aktivet og dermed en udgift, som skal belaste driften. Aktiveringen indebærer at undgifterne først belaster driften når projektet er færdiggjort og omklassificeret til færdiggjorte udviklingsprojekter og afskrivningen begynder.

It-udviklingsprojekter konteres på balancen som et immaterielt anlægsaktiv, mens øvrige udviklingsprojekter normalt betragtes som et materielt anlægsaktiv.