49 Reserver og budgetregulering

Læs her om kontering af reserver og budgetregulering

Kontering af reserver og budgetregulering

På standardkonto 49 "Reserver og budgetregulering" registreres bevillingsbeløb, der endnu ikke er henført til konkrete institutioner og/eller arter (reserver). Desuden registreres bevillingsmæssige besparelser, der ikke er henført til konkrete institutioner og/eller arter (budgetregulering). Disse bevillingsbeløb medregnes som nettoudgifter, det vil sige, reserver regnes positive, og budgetregulering regnes negativ.

Standardkontoen må kun anvendes til bevillingsregistrering, og der kan derfor ikke foretages regnskabsmæssige posteringer på standardkontoen.

På standardkontoen konteres:

  • 49.10 reserver og budgetreguleringer

Standardkontoen kan gyldigt anvendes til budgettering på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling. 

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Der kan ikke foretages regnskabsmæssige registreringer på kontoen.