46 Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Læs her om kontering af tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Kontering af tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Standardkonto 46 "Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud" omfatter bl.a.:

  • driftstilskud til selvejende institutioner, fonde og private organisationer (uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjeneste til udlandet, mv.).
  • tilskud, der påvirker formuen hos tilskudsmodtageren (kriteriet for kontering af dette vil være, at udgiften har karakter af et engangstilskud).

På standardkonto 46 konteres følgende:

  • 46.41 sociale kasser og fonde
  • 46.43 løbende overførsler & øvrige tilskud
  • 46.45 annullering af tilsagn/tilskud af virksomhed
  • 46.51 investeringstilskud
  • 46.53 erstatninger
  • 46.54 engangstilskud i øvrigt
  • 46.55 annullering af investeringstilsagn/tilskud

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.