43 Interne statslige overførselsudgifter

Læs her om kontering af interne statslige overførselsudgifter

Kontering af interne statslige overførselsudgifter

Interne statslige overførselsindtægter bogføres på følgende regnskabskonto: 

  • 43.10 Interne statslige overførselsudgifter  

Standardkonto 43 "Interne statslige overførselsudgifter" skal ses i sammenhæng med standardkonto 33 "Interne statslige overførselsindtægter". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne modsvarer hinanden. 

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling. 

Det overordnede hovedprincip for anvendelsen af kontiene for interne statslige overførsler er, at kontiene anvendes ved betalingsoverførsler mellem institutioner i situationer, hvor der ikke kan opgøres en direkte sammenhæng mellem den foretagne betaling og den leverede ydelse.