42 Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Læs her om kontering af overførselsudgifter til kommuner og regioner

Kontering af overførselsudgifter til kommuner og regioner

Standardkonto 42 "Overførselsudgifter til kommuner og regioner" omfatter dels generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, dels refusionstilskud til dækning af udgifter til fx kontanthjælp, folkepension mv., samt statslige tilskud til driftsopgaver, der varetages af kommuner og amtskommuner.

På standardkonto 42 konteres følgende:

 • 42.10 overførsel til kommuner
 • 42.20 overførsel til regioner

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes i forbindelse med betalinger fra staten til kommuner, som skal udgiftsføres på en hovedkonto i statens regnskab.
 
Modkontoen er en likvidkonto (eller en statslig gæld til kommunen)

Kontoen indeholder fx:

 • generelle tilskud til kommuner
 • statslige refusionstilskud til kommuner
 • boligsikring
 • kontanthjælp
 • børnetilskud
 • sygedagpenge
 • folkepension og førtidspension
 • statslige tilskud til kommunale aktiviteter i øvrigt
 • refusion af byfornyelsesudgifter
 • udviklingsprogram for folkeskolen

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen anvendes i forbindelse med betalinger fra staten til regionerne, som skal udgiftsføres på en hovedkonto i statens regnskab.
 
Modkontoen er en likvidkonto (eller en statslig gæld til regionen).

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.