42 Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Læs her om kontering af overførselsudgifter til kommuner og regioner

Kontering af overførselsudgifter til kommuner og regioner

Standardkonto 42 "Overførselsudgifter til kommuner og regioner" omfatter dels generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, dels refusionstilskud til dækning af udgifter til fx kontanthjælp, folkepension mv., samt statslige tilskud til driftsopgaver, der varetages af kommuner og amtskommuner.

På standardkonto 42 konteres følgende:

  • 42.10 overførsel til kommuner
  • 42.20 overførsel til regioner

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.