40 Statslig momsrefusionsudgift

Kontering af statslig momsrefusionsudgift

På standardkonto 40 "Statslig momsrefusionsudgift" konteres følgende:

  • 40.90 momsudligning (§ 35) - OES

Standardkontoen kan kun anvendes på § 35.12.01, som har bevillingstypen anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Umiddelbart efter månedsafslutningen i koncernsystemet posterer Økonomistyrelsen på denne konto et beløb svarende til månedens bevægelser på kontiene 61.21 "Refusionsberettiget købsmoms, drift" og 61.22 "Refusionsberettiget købsmoms, anlæg".

Hvis bevægelserne totalt set er i debet, posterer Økonomistyrelsen beløbet på § 35 i debet på konto 40.90 og i kredit på 61.23 "Momsafregning fra OES" (og omvendt).

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.