46 Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Læs her om kontering af tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Kontering af tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Standardkonto 46 "Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud" omfatter bl.a.:

 • driftstilskud til selvejende institutioner, fonde og private organisationer (uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjeneste til udlandet, mv.).
 • tilskud, der påvirker formuen hos tilskudsmodtageren (kriteriet for kontering af dette vil være, at udgiften har karakter af et engangstilskud).

På standardkonto 46 konteres følgende:

 • 46.41 sociale kasser og fonde
 • 46.43 løbende overførsler & øvrige tilskud
 • 46.45 annullering af tilsagn/tilskud af virksomhed
 • 46.51 investeringstilskud
 • 46.53 erstatninger
 • 46.54 engangstilskud i øvrigt
 • 46.55 annullering af investeringstilsagn/tilskud

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Sociale kasser og fonde omfatter:

 • Arbejdsløshedskasser
 • Arbejdsløshedskassernes Samvirke
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Kontoen omfatter driftstilskud til selvejende institutioner mv., som udgør mere end 50 pct. af institutionens samlede udgifter.

Kontoen omfatter endvidere:

 • driftstilskud til selvejende institutioner, hvor driftstilskuddet udgør mindre end 50 pct. af institutionens samlede udgifter - tilskud til fonde og private organisationer mv.
 • afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud
 • udgifter til præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde 

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Investeringstilskud mv. omfatter tilskud, der påvirker formuen hos tilskudsmodtageren. Kriteriet for kontering på denne regnskabskonto vil være, at udgiften har karakter af et engangstilskud.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Erstatninger vil normalt være investeringstilskud, med mindre der er tale om erstatninger af ordinær karakter (driftsmæssige risici) af mindre størrelse, jf. bemærkninger til regnskabskonto 22.40 "Øvrige driftsaktiviteter".

Kontoen indeholder fx:

 • tilskud til afdrag på prioritetsgæld til selvejende institutioner
 • afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.