32 Overførselsindtægter fra kommuner og regioner

Kontering af overførselsindtægter fra kommuner og regioner

Standardkonto 32 "Overførsler fra kommuner og regioner" omfatter generelle overførsler fra kommuner og regioner til staten.

På standardkonto 32 konteres følgende overførselsindtægter fra kommuner og regioner:

  • 32.10 Overførselsindtægter fra kommuner
  • 32.20 Overførselsindtægter fra regioner

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes i forbindelse med betalinger fra kommunerne til staten, som skal indtægtsføres på en hovedkonto i statens regnskab.

Modkontoen er en likvidkonto (eller et statsligt tilgodehavende hos kommunen).

Kontoen anvendes i forbindelse med betalinger fra regionerne til staten, som skal indtægtsføres på en hovedkonto i statens regnskab.
 
Modkontoen er en likvidkonto (eller et statsligt tilgodehavende hos regionen).