31 Overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Læs her om kontering af overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Kontering af overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Standardkonto 31 "Overførselsindtægter fra EU" omfatter overførsler fra EU til Danmark.

Overførsler, der vedrører refusion i forbindelse med anlægsarbejder, konteres dog som en refusion på standardkonto 87 "Donationer/refusioner".

På standardkonto 31 konteres følgende overførselsindtægter fra EU:

 • 31.10 løbende overførselsindtægter fra Grønland og Færøerne
 • 31.15 landbrugsmarkedsordning
 • 31.20 socialfonden, ESF
 • 31.25 regionalfonden, EFRU
 • 31.30 udviklingsfonden for landbrug, EUGFL
 • 31.35 udviklingsfonden for fiskeri, FIUF
 • 31.40 forskning og udvikling
 • 31.45 transportinfrastruktur
 • 31.50 undervisningsområdet
 • 31.55 øvrige overførsler fra EU
 • 31.90 udland i øvrigt

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen indeholder fx:

 • refusion for udlånte tjenestemænd
 • indbetaling af pensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres tilskud/støtte til landbruget som finansieres af Den europæiske garantifond for landbruget. 

Kontoen omfatter fx:

 • eksportstøtte
 • produktionstilskud
 • Enkeltbetalingsordningen 
 • tab på solgte produkter
 • lagernedskrivning samt lagerudgifter i forbindelse med interventionskøb.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den europæiske Socialfond, ESF (strukturfond).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling, EFRU (strukturfond).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres tilskud/støtte til landdistrikterne, som finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Beløb der modtages dækker den EU-medfinansierede del af udgifterne til fx:

 • miljøvenlige jordforanstaltninger
 • artikel 33
 • Ø-støtte
 • efteruddannelse
 • forbedringsordningen
 • Yngre Jordbrugere
 • strukturprojekter, LEADER
 • læhegn

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den Europæiske Fond, Det finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, FIUF (strukturfond).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med forsknings- og udviklingsprogrammer, fx ESPRIT, RACE, BIRTE, EURAM(European Academy of Management) og JOULE.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med transportprogrammer, som har til formål at gennemføre det integrerede transportmarked.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med undervisningsprogrammer, fx ERASMUS-programmet.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter overførsler fra EU, som ikke er dækket af kontiene 31.15 til 31.50.

Bemærk: Refusion af tjenesterejseudgifter m.m. fra fx EU Rådet og EU Kommissionen skal enten registres konto på 22.10 rejser og befordring eller på konto 21.10 øvrige indtægter. Indtægter modtaget fra EU-lande eller udlandet i øvrigt, (dvs. overførselsindtægter der ikke kommer fra EU’s Institutioner, Færøerne og Grønland) skal konteres på 31.90

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På regnskabskonto 31.90 posteres indtægter modtaget fra andre EU-lande eller udlandet i øvrigt, dvs. overførselsindtægter der ikke kommer fra EU (dvs. EU’s Institutioner), Færøerne og Grønland.