20 Af- og nedskrivninger

Læs her om kontering af af- og nedskrivninger

Kontering af af- og nedskrivninger

Standardkonto 20 ”Af- og nedskrivninger” består af følgende regnskabskonti:

  • 20.10 neutralisering af donationsafskrivninger
  • 20.30 afskrivninger alle aktiver
  • 20.50 nedskrivning alle aktiver 

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed.