19 Fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Læs her om kontering af fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Kontering af fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv, vil den del af aktivets værdi, der udgøres af lønudgifter, skulle aktiveres og afskrives over aktivets fastsatte levetid. Det betyder, at der skal foretages en opgørelse af hovedkontoens lønforbrug (på standardkonto 18), hvorefter hovedkontoens samlede omkostninger skal reduceres med et fradrag i lønudgiften svarende til de lønkroner, der er medgået til aktivfremstillingen.

Herudover skal resultatopgørelsen fradrages for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger, således at aktivets værdi tillige inkluderes denne værdi. Det drejer sig om omkostninger, der indirekte kan henføres til fremstillingen af anlægsaktivet. 

På standardkonto 19 konteres følgende omkostninger:

  • 19.20 Fradrag for anlægsløn
  • 19.40 Fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed og udgiftsbaseret anlægsbevilling.