17 Internt statsligt køb af varer og tjenester

Læs her om kontering af internt statslig køb af varer og tjenester

Kontering af internt statslig køb af varer og tjenester

På standardkonto 17 konteres:

  • 17.11 Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser, statsinstitutioner 
  • 17.12 Internt statsligt køb af varer og tjenester mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner
  • 17.13 Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser mellem statsfinansierede selvejende institutioner
  • 17.15 Internt statsligt køb af koncernfælles funktioner

Standardkonto 17 "Internt statsligt køb af varer og tjenester" skal ses i sammenhæng med standardkonto 12 "Internt statsligt salg af varer og tjenester". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne modsvarer hinanden. 

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed. 

Kontiene anvendes ved internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner. 

Hvorvidt der er tale om et internt statsligt køb eller et almindeligt salg kan afgøres ud fra, om købet gennemføres internt i staten eller om købet gennemføres mellem staten og den øvrige omverden. 

Gennemføres købet indenfor staten (fra en statsinstitution til en anden), så skal købet bogføres som et internt statsligt køb. Gennemføres købet mellem statens og den øvrige omverden (fra en statsinstitution til kommuner og regioner, private virksomheder eller borgere), så skal købet bogføres under andre ordinære driftsomkostninger.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner. Anvendelse af kontoen forudsætter, at der er er en direkte modydelse.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner. Anvendelse af kontoen forudsætter, at der er en direkte modydelse.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser mellem statsfinansierede selvejende institutioner. Anvendelse af kontoen forudsætter, at der er en direkte modydelse.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes ved køb af koncernfælles funktioner mellem statsinstitutioner. Anvendelse af kontoen forudsætter, at der er er en direkte modydelse.

Kontoen anvendes både i relation til koncernfællesfunktioner, der afregnes internt under de enkelte ministerområder og i relation til koncernfælles funktioner, der afregnes på tværs af ministerområderne.

Koncernfællesfunktioner omfatter typisk koncernfælles opgaver inden for økonomi, HR, service og kommunikation.

Eksempler på køb af koncernfællesfunktioner fremhæves køb af ydelser fra Statens Administration og Statens IT, samt betaling for Økonomistyrelsens systemydelser.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.