16 Husleje, leje af arealer samt leje og leasing i øvrigt

Læs her om kontering af husleje, leje af arealer samt leje og leasing i øvrigt

Kontering af husleje, leje af arealer samt leje og leasing i øvrigt

På standardkonto 16 konteres følgende driftsudgifter:

  • 16.10 husleje
  • 16.20 leje af arealer - udgifter vedr. rettigheder
  • 16.30 leje og leasing i øvrigt

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling. 

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På regnskabskonto 16.10 konteres alle udgifter til leje af bygninger, kontorer, værelser, lokaler og garager mv. samt til leje af jord med bygninger, hvor bygningerne er det væsentlige. Desuden registreres udgifter til varme og vand, der ikke kan udskilles fra huslejebetalingen. Beregnes vand og varme særskilt, konteres dette på regnskabskonto 22.55 "Køb af vand og energi til forbrug".
 
Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet. 

På konto 16.20 konteres en række driftsudgifter omhandlende:

  • udgifter til leje af jord
  • kajpladser, sportspladser mv.
  • leje af jord med bygninger, hvor jorden er det afgørende element
  • udgifter vedr. rettigheder (royalties)
  • forpagtningsafgifter

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet. 

Konto 16.30 indeholder posteringer vedrørende leje og leasing af goder, der ikke er omfattet af 16.10 "Husleje" og 16.20 "Leje af arealer, udgifter vedrørende rettigheder". 
 
Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.