15 Vareforbrug af lagre

Læs her om kontering af vareforbrug af lagre

Kontering af vareforbrug af lagre

Institutionerne kan besidde to overordnede typer af lagre. Disse omfatter henholdsvis energi og beholdninger af "varer i øvrigt". Under standardkonto 15 registreres periodens forbrug af disse grupperinger.

Vareforbrug af lagre kan bogføres automatisk i forbindelse med en lagereguleringskørsel, såfremt varesalget kan bogføres med integration til Navision Stat lagermodul. Er dette ikke tilfældet, skal vareforbruget alternativt bogføres manuelt med modpost på enten 60.14 "Energilagre - afgang" eller 60.34 "Varebeholdninger - afgang".

På standardkonto 15 konteres:

  • 15.11 forbrug af lagervarer, energi
  • 15.15 forbrug af lagervarer, i øvrigt

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed.