13 Kontrolafgifter og gebyrer

Læs her om kontering af kontrolafgifter og gebyrer

Kontering af kontrolafgifter og gebyrer

På standardkonto 13 konteres afgifter og gebyrer til dækning af kontrol- og tilsynsvirksomhed fra det offentliges side.

Af gebyrer og afgifter indeholdt i standardkonto 13 kan nævnes:

  • uomgængelige afgifter og gebyrer i forbindelse med det offentliges direkte erhvervsprodukt- og materialekontrol.
  • afgifter og gebyrer mv. for tilladelse til erhvervsmæssige aktiviteter (bevillinger, autorisationer samt visse koncessioner, dog eksklusiv koncessioner med ret til udnyttelse af naturforekomster, jf. standardkonto 21).
  • øvrige afgifter og obligatoriske gebyrer fra virksomheder.

På standardkonto 13 konteres:

  • 13.11 indtægter, alle afgifter og gebyrer
  • 13.15 tillæg til normpris
  • 13.17 betaling for uopfyldte hold
  • 13.19 afgift for sen afmelding

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling og anden bevilling.