12 Internt statsligt salg af varer og tjenester

Læs her om kontering af internt statsligt salg af varer og tjenester

Kontering af internt statsligt salg af varer og tjenester

På standardkonto 12 konteres:

  • 12.11 Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser, statsinstitutioner
  • 12.12 Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner
  • 12.15 Internt statsligt salg af koncernfælles funktioner

Standardkonto 12 "Internt statsligt salg af varer og tjenester" skal ses i sammenhæng med standardkonto 17 "Internt statsligt køb af varer og tjenester". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne modsvarer hinanden.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed.

Kontiene anvendes ved internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner.

Hvorvidt der er tale om et internt statsligt salg eller et almindeligt salg kan afgøres ud fra, om salget gennemføres internt i staten eller om salget gennemføres mellem staten og den øvrige omverden.

Gennemføres salget indenfor staten (fra en statsinstitution til en anden), så skal salget bogføres som et internt statsligt salg. Gennemføres salget mellem statens og den øvrige omverden (fra en statsinstitution til kommuner og regioner, private virksomheder eller borgere), så skal salget bogføres under andre ordinære driftsindtægter.