11 Salg af varer

Læs her om kontering af salg af varer til institutioner udenfor staten

Kontering af salg af varer til institutioner udenfor staten

Kontoen omfatter salg af varer, som statens sælger til institutioner udenfor staten fx salg til kommuner samt salg til private. Husleje og boligindtægter konteres også på denne konto uanset om huslejen eventuelt oppebæres fra andre statsinstitutioner.

På standardkonto 11 konteres:

 • 11.10 salg af varer og tjenester til kommuner
 • 11.50 husleje og boligindtægter
 • 11.60 leje af arealer, forpagtningsindtægter
 • 11.80 salg af varer, tjenester og leje

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Indtægter fra kommuner og regioner ved salg af varer og tjenesteydelser konteres på denne konto uanset art.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.

Konto 11.50 indeholder fx:

 • Indtægter for tjenesteboliger
 • huslejeindtægter
 • lejeboligindtægter
 • varmebidrag for leje- og tjenesteboliger

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.

Husleje- og boligindtægter konteres også på denne konto uanset om huslejen eventuelt oppebæres fra andre statsinstitutioner.

Depositum betalt til udlejer registreres som et tilgodehavende på konto 61.60 "Deposita m.v". Hvis statsinstitutionen har modtaget forudbetalt husleje fra en lejer, registreres det som en kreditor på konto 97.60 "Deponenter mv.".

Kontoen indeholder fx:

 • udleje af arealer
 • forpagtningsindtægter
 • indtægter vedr. rettigheder (licenser, royalties, koncessionsafgifter med reelt indhold, fx ret til udnyttelse af naturforekomster).

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.

Kontoen indeholder fx:

 • salg fra beredskabslagre
 • salg af bøger, tidsskrifter mv.
 • salg af træ fra skovvæsenet
 • salg af landbrugsprodukter
 • betaling for patienter, elever o.a.
 • fradrag for naturalydelser til ansatte
 • udleje af materiel
 • billet- og entreindtægter
 • porto- og teleindtægter
 • elevers betaling for kurser og uddannelse

Indtægter ved salg til kommuner og regioner konteres ikke på denne konto, men registreres på regnskabskonto 11.10 "Salg af varer og tjenester til kommuner".

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.