Standardkonti

Læs nærmere om opbygningen af standardkonti

Standardkonti anvendes kun i bevillingslovforslagenes anmærkninger.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret inddeling af statsbudgettet efter økonomisk art. Den udbygges i regnskabssystemet med yderligere cifre.

Anvendelse af en sådan standardiseret inddeling gør det muligt at foretage omregninger mellem forskellige finansårs prisniveauer, at opstillet et offentligt budget samt at udtrække oplysninger om statsbudgettets økonomiske sammensætning til brug for Folketinget eller i forbindelse med de analyser, der ligger til grund for udformningen af den økonomiske politik.

En oversigt over de autoriserede standardkonti fremgår af bilag 5 til Budgetvejledningen.