62 SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet

Læs her om kontering af SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet

Kontering af SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet

På standardkonto 62 "SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet" konteres:

  • 62.11 SKB FF5 uforrentet konto
  • 62.31 SKB FF7 finansieringskonto

Disse to regnskabskonti har fået tildelt en særlig standardkonto, fordi de udgør et vigtigt element i den nye likviditetsstyringsmodel for de omkostningsbaserede bevillinger.

I den daglige administration svarer disse konti til de øvrige bankkonti i Statens KoncernbetalingsSystemet (SKB), som bogføres på kontonumrene 63.31-63.48 under standardkonto 63 "Likvide beholdninger".