60 Varebeholdninger

Læs her om kontering af varebeholdninger

Kontering af varebeholdninger

På standardkonto 60 "Varebeholdninger" konteres:

 • 60.11 energilagre - lagerværdi
 • 60.12 energilagre - tilgang
 • 60.14 energilagre - afgang
 • 60.15 energilagre - lagerregulering
 • 60.31 varebeholdning - lagerværdi
 • 60.32 varebeholdning - tilgang
 • 60.34 varebeholdning - afgang
 • 60.35 varebeholdning - lageregulering
 • 60.70 forudbetalinger for lagervarer
 • 60.90 EU's interventionslagre i Danmark
 • 60.98 ændring af lagre (kun Økonomistyrelsen)

Den regnskabsmæssige registrering af energilagre (konto 60.11 til 60.15) og øvrige varebeholdninger (konto 60.31 til 60.35) er lidt kompliceret, fordi konteringen både skal kunne ske via integration mellem finans- og lagermodul i Navision systemet, og understøtte de særlige undtagelsessituationer, hvor der føres lagerbeholdninger i en institution, der stadig har en udgiftsbaseret bevilling. På en udgiftsbaseret bevilling skal årets tilgang til lagerbeholdningerne udgiftsføres i statsregnskabet.

 

Se beskrivelserne for kontiene nedenfor:

Denne konto indeholder primosaldo fra 2007 og den aktuelle lagerværdi af energilagre for institutioner der anvender Navision Stat lagermodul, jf. konteringseksemplet efter konto 60.15. Der kan kun posteres på kontoen via Navision Stats lagermodul.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

"Energilagre - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års tilgang startende med år 2007.

På kontoen registreres køb af energi til lager jf. konteringseksemplet efter konto 60.15.

Ved køb til lager opgøres kostprisen i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer. Købet kan bogføres med integration til lagermodulet. Konteringseksemplerne nedenfor illustrerer dette. I eksemplet er momsbogføringen udeladt, denne bogføres på almindelig vis. Ved anvendelse af lagermodulet skal kun den første transaktion foretages, da den efterfølgende automatisk foretages i systemet. For brugere uden lagermodulet gør det sig gældende, at begge transaktioner må foretages manuelt.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af forbrug af lagerbeholdninger af energi. Kontoen anvendes ikke i Navision Stats lagermodul.

Kontoen anvendes sammen med forbrug af lagervarer 15.11.

Kontoen er en balancekonto, der krediteres beløbet ved forbrug af energi.

Kontoen indeholder en saldo (med modsat fortegn) svarende til tilgangen med fradrag af afgangen på energilagre. Saldoen på konto 60.15 sikrer samtidig, at summen af kontiene 60.11 til 60.15 svarer til energilagerets værdi.

Konteringen af køb af energi til lager via Navisions lagermodul med finansintegration: 

60.12
Energilagre - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
15       15

 

60.11
Energilagre - lagerværdi
60.15
Energilagre - lagerregulering
D K D K
Primo (50)
15
     15

Kontering af forbrug på 7 af lagerbeholdninger af energi som resultat af et salg til værdi 10: 

61.15
Debitorsamlekonto
11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
D K D K
10      10

 

60.11
Energilagre - lagerværdi
15.11
Forbrug af lagervarer, energi
D K D K
  7 7  


I eksemplet udgør energilagerets værdi 58 (50+15-7), som det fremgår af konto 60.11.

Perioden tilgang til energilageret var 15, som det fremgår af konto 60.12.
Perioden afgang fra energilageret var 7, som det fremgår af konto 60.11.
Lagerreguleringen på konto 60.15 bevirker at tilgangen overføres til konto 60.11.

En institution med omkostningsbaseret regnskab, som ikke anvender integration mellem lager- og finansmodulet skal benytte 60.14 til afgang/salg og uden anvendelse af lagerreguleringsposteringerne, således at summen af konto 60.1x er udtryk for lagerbeholdningen ultimo en given periode.

Denne konto indeholder primosaldo fra 2007 og den aktuelle lagerværdi af varelagre for institutioner der anvender Navision Stats lagermodul, konteringseksemplet efter konto 60.35. Der kan kun posteres på kontoen via Navision Stats lagermodul.

Kontoen er en aktivkonto med en debetsaldo.

"Varebeholdning - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års tilgang startende med år 2007.

På kontoen registreres køb af varer til lager jf. konteringseksemplet efter konto 60.35.

Ved køb til lager opgøres kostprisen i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinier. Købet kan bogføres med integration til lagermodulet. Konteringseksemplerne nedenfor illustrerer dette. I eksemplet er momsbogføringen udeladt, denne bogføres på almindelig vis. Ved anvendelse af lagermodulet skal kun den første transaktion foretages, da den efterfølgende automatisk foretages i systemet. For brugere uden lagermodulet gør det sig gældende, at de må foretage begge transaktioner manuelt.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af forbrug af varebeholdninger. Kontoen anvendes ikke i Navision Stats lagermodul.

Kontoen anvendes sammen med forbrug af lagervarer 15.15.

Kontoen er en balancekonto, der krediteres beløbet ved forbrug af varebeholdningen.

Kontoen indeholder en saldo (med modsat fortegn) svarende til tilgangen med fradrag af afgangen på varebeholdningen. Saldoen på konto 60.35 sikrer samtidig, at summen af kontiene 60.31 til 60.35 svarer til lagerets værdi.

Konteringen af køb af til øvrige varebeholdninger via Navisions lagermodul med finansintegration:

Kontering af forbrug på 7 af øvrige varebeholdninger som resultat af et salg til værdi 10:

60.32
Varebeholdninger - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
15       15

 

60.31
Varebeholdninger - lagerværdi
60.35
Varebeholdning - lagerregulering
D K D K
Primo (50)
15
     15

Kontering af forbrug på 7 af øvrige varebeholdninger som resultat af et salg til værdi 10: 

61.15
Debitorsamlekonto
11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
D K D K
10      10

 

60.31
Varebeholdninger - lagerværdi
15.15
Forbrug af lagervarer, andet
D K D K
  7 7  

I eksemplet udgør lagerets værdi 58 (50+15-7), som det fremgår af konto 60.31.

Perioden tilgang til lageret var 15, som det fremgår af konto 60.32.
Perioden afgang fra lageret var 7, som det fremgår af konto 60.31.
Lagerreguleringen på konto 60.35 bevirker at tilgangen overføres til konto 60.31.

En institution med omkostningsbaseret regnskab, som ikke anvender integration mellem lager- og finansmodulet skal benytte 60.34 til afgang/salg og uden anvendelse af lagerreguleringsposteringerne, således at summen af konto 60.3x er udtryk for lagerbeholdningen ultimo en given periode.

Kontoen omfatter pengeværdien af institutionens krav hos beløbsmodtageren på levering af varer mv., som er fremkommet ved, at institutionen har forudbetalt for leverancen. Bemærk - anvendelse af denne konto kræver særlig hjemmel, jf. Budgetvejledningen pkt. 2.2.13

Modkontoen er en likvid konto (kasse, bank eller giro).

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

Kontoen anvendes til at registrere lagerværdier af EUs interventionslagre i Danmark.

Kontoen må kun benyttes af FødevareErhverv under Miljø- og Fødevareministeriet.

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne på Finansloven indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af de hjemlede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.