85 Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang

Læs her om kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang

Kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang

Kontering på standardkonto 85 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke status, således at en debetsaldo vil formindske passivernes værdi på status.

Der anvendes et separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes afdraget på prioritetsgæld og anden langfristet gæld som en udgift (staten giver afkald på likvider midler, der kunne have været anvendt til andre formål). Omvendt betragtes en tilgang ved optagelse af ny prioritetsgæld og anden langfristet gæld som en indtægt.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld adskilles på to forskellige standardkonti (84 og 85).

En eventuel forskel mellem nominel værdi af afdrag og betalt afdrag registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

På standardkonto 85 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang" konteres:

  • 85.02 prioritetsgæld mv. - afgang
  • 85.04 anden langfristet gæld - afgang
  • 85.20 Gæld, Finansiel Leasing - afgang

En eventuel forskel mellem den værdi afdragene bogføres med og det likvide beløb som udbetales til långiver, registreres under konto 26.94 "Værdiforskelle - betalt afdrag".

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter afdrag på prioritetsgæld, hvad enten det er i form af pengeinstitutgæld, realkreditgæld eller lån optaget fx i pensionskasser, fonde og lignende.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer i forbindelse med afgang af prioritetsgæld.

Kontoen omfatter afdrag på anden langfristet gæld.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer i forbindelse med afgang af anden langfristet gæld.

Kontoen anvendes til at nedregulere den langfristede gæld for finansielt leasede aktiver - se konto 84.20.

På kontoen debiteres der i takt med ydelsesbetalinger til leasinggiver og består af den del, der vedrører afdrag af gælden.

Kontoen har en debetsaldo.

Kontering af langfristet gæld - den langfristede gæld reduceres i takt med ydelsesbetalinger til leasinggiver.

Modposteringen er en kreditering af en likvidkonto (FF7)

62.31
SKB FF7 finansieringskonto
85.20
Gæld, Finansiel leasing - afgang
D K D K
  xxx xxx  

For en uddybning af den regnskabsmæssige håndtering af finansiel leasede aktiver henvises til Økonomistyrelsens notat "Offentlig, Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing". Find det her på undersiden Offentlig Privat Partnerskab og finansiel leasing.