84 Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Læs her om kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 84 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke status, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på status.

På standardkonto 84 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang" konteres:

  • 84.12 prioritetsgæld mv. - tilgang
  • 84.14 anden langfristet gæld - tilgang
  • 84.20 Gæld, Finansiel Leasing - tilgang
  • 84.22 prioritetsgæld - værdireguleringer
  • 84.24 anden langfristet gæld - værdiregulering
  • 84.32 prioritetsgæld - primokorrektioner
  • 84.34 anden langfristet gæld - primokorrektioner
  • 82.42 prioritetsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 84.44 anden langfristet gæld - flytning mellem bogføringskredse

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".