82 Statsgæld udland inkl. tilgang

Læs her om kontering af statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 82 "Statsgæld udland inkl. tilgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

På standardkonto 82 "Statsgæld udland inkl. tilgang" konteres:

  • 82.12 udenlandsk statsgæld - tilgang
  • 82.18 udenlandsk statsgæld - værdireguleringer
  • 82.20 udenlandsk statsgæld - primokorrektioner
  • 82.22 udenlandsk statsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 82.24 udenlandsk statsgæld - periodiske renter