80 Statsgæld indland inkl. tilgang

Læs her om kontering af statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 80 omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget, registreres på konto 56.16 "Emissionskurstab - alle tilgange" korrigeret for eventuelle vedhængende renter.

På standardkonto 80 "Statsgæld indland inkl. tilgang" konteres:

  • 80.12 indenlandsk statsgæld - tilgang
  • 80.18 indenlandsk statsgæld - værdireguleringer - tilgang
  • 80.20 indenlandsk statsgæld - primokorrektioner
  • 80.22 indenlandsk statsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 80.24 indenlandsk statsgæld - periodiske renter
  • 80.26 nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse