Langfristet gæld

Læs her om kontering af langfristet gæld

Kontering af langfristet gæld

Under langfristet gæld er alle langfristede gældsforpligtelser samlet.

Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der som regel er en følge af en juridisk bindende aftale. Langfristede gældsforpligtigelser er desuden kendetegnet ved at være forpligtigelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt, og som forfalder efter mere end ét år.

Overordnet sondres mellem følgende grupper af langfristede gældsforpligtelser:

  • statsgæld administreret af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank 
  • prioritetsgæld optaget af enkelte statsinstitutioner 
  • anden langfristet gæld i form af lån (og genudlån), som statsinstitutionerne har optaget 
  • langfristet gæld på SKB-konti i forbindelse med bevillingsreformen 
  • modtagne donationer mv. knyttet til institutionernes (materielle) anlægsaktiver

Langfristet gæld indeholder følgende standardkonti:

80. Statsgæld indland inkl. tilgang
81. Statsgæld indland afgang
82. Statsgæld udland inkl. tilgang
83. Statsgæld udland afgang
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang
86. Langfristet gæld på SKB-konti
87. Donationer

Standardkontiene 80-83 må alene anvendes af Danmarks Nationalbank.