98 Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti

Læs her om kontering af systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti

Kontering af systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti

På standardkonto 98 "Systemtekniske mellemregnings og afstemningskonti" opsamles forskellige primært systemgenerede differencer til senere udligning:

 • 98.70 SLS-konto til SE-nr.-afstemning
 • 98.71 uanbringelige mellemregningsbeløb
 • 98.73 afstemningsdifferencer, SKS fejlkonto
 • 98.75 afstemningsdifferencer, LØS
 • 98.77 afstemningsdifferencer, NYTKOKO
 • 98.79 årsafslutningsdifferencer
 • 98.81 automatisk mellemregning, SLS OES
 • 98.84 automatisk mellemregning, Forsvaret
 • 98.85 automatisk mellemregning, Rigspolitiet
 • 98.87 automatisk mellemregning, Statens Pensionssystem(SP) - kun OES
 • 98.91 afstemningsdifferencer, SLS OES
 • 98.92 mellemværende med Statens Pensionssystem(SP) - kun OES
 • 98.93 afstemningsdifferencer, NAVIØS

I det omfang, der stadig er saldi på disse konti ved årsafslutningen, henregnes disse saldi til kortfristet gæld uanset saldienes fortegn.