94 Feriepengeforpligtelser

Læs her om kontering af feriepengeforpligtigelser

Kontering af feriepengeforpligtigelser

Under "Feriepengeforpligtelser" bogføres virksomhedens samlede feriepengeforpligtelser. Hent Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser her.

Øvrige gældsforpligtelser til sociale omkostninger klassificeres under "Anden kortfristet gæld".

På standardkonto 94 "Feriepengeforpligtelser" konteres:

  • 94.11 skyldige feriepenge

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen anvendes til registrering af skyldige feriepenge. Modkontoen er regnskabskonto 18.16 "Feriepenge modkonto", som udtrykker ændringen i feriepengeforpligtelsen i regnskabsperioden, og indgår i lønforbruget på standardkonto 18.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres såvel debet- som kreditposteringer.

Den løbende registrering af udgifter til feriepenge:

18.16
Feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
xxx     xxx

Nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen:

Nedbringelsen sker på baggrund af medarbejdernes afholdelse af ferie.

18.16
Feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
  xxx xxx