94 Feriepengeforpligtelser

Læs her om kontering af feriepengeforpligtigelser

Kontering af feriepengeforpligtigelser

Under "Feriepengeforpligtelser" bogføres virksomhedens samlede feriepengeforpligtelser, herunder forpligtelsen for den indefrosne ferie. Hent Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen 2020 her.

Øvrige gældsforpligtelser til sociale omkostninger klassificeres under "Anden kortfristet gæld".

På standardkonto 94 "Feriepengeforpligtelser" konteres:

  • 94.10 Indefrosne feriepenge
  • 94.11 skyldige feriepenge

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen anvendes til registrering af forpligtelsen for de indefrosne feriepenge. Modkontering sker på regnskabskonto 18,15 Indefrosne feriepenge (modkonto). Når værdien i 2020 for den indefrosne ferie er opgjort, registreres forpligtelsen ved at debitere regnskabskonto 18.15 Indefrosne feriepenge (modkonto) og kreditere regnskabskonto 94.10 Indefrosne feriepenge (se nedenfor):

18.15 Indefrosne feriepenge (modkonto)94.10 Indefrosne feriepenge
D K D K
XXX      XXX 

Kontoen anvendes til registrering af skyldige feriepenge over for de ansatte. Modkontoen er regnskabskonto 18.16 "Skyldige feriepenge modkonto", som udtrykker ændringen i feriepengeforpligtelsen i regnskabsperioden, og indgår i lønforbruget på standardkonto 18.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres såvel debet- som kreditposteringer.

Den løbende registrering af udgifter til feriepenge:

18.16
Skyldige feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
xxx     xxx

Nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen:

Nedbringelsen sker på baggrund af medarbejdernes afholdelse af ferie.

18.16
Skyldige feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, således at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.