94 Feriepengeforpligtelser

Læs her om kontering af feriepengeforpligtigelser

Kontering af feriepengeforpligtigelser

Under "Feriepengeforpligtelser" bogføres virksomhedens samlede feriepengeforpligtelser, herunder forpligtelsen for den indefrosne ferie. Hent Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen 2020 her.

Øvrige gældsforpligtelser til sociale omkostninger klassificeres under "Anden kortfristet gæld".

På standardkonto 94 "Feriepengeforpligtelser" konteres:

  • 94.10 Indefrossen ferie
  • 94.11 skyldige feriepenge

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen anvendes til registrering af forpligtelsen for den indefrosne ferie. Modkontering sker på regnskabskonto 18,15 Indefrossen ferie (modkonto). Når værdien i 2020 for den indefrosne ferie er opgjort, registreres forpligtelsen ved at debitere regnskabskonto 18.15 Indefrossen ferie (modkonto) og kreditere regnskabskonto 94.10 Indefrossen ferie (se nedenfor):

18.15 Indefrossen ferie (modkonto)94.10 Indefrossen ferie
D K D K
XXX      XXX 

Kontoen anvendes til registrering af skyldige feriepenge over for de ansatte. Modkontoen er regnskabskonto 18.16 "Feriepenge modkonto", som udtrykker ændringen i feriepengeforpligtelsen i regnskabsperioden, og indgår i lønforbruget på standardkonto 18.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres såvel debet- som kreditposteringer.

Den løbende registrering af udgifter til feriepenge:

18.16
Feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
xxx     xxx

Nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen:

Nedbringelsen sker på baggrund af medarbejdernes afholdelse af ferie.

18.16
Feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
  xxx xxx