94 Feriepengeforpligtelser

Læs her om kontering af feriepengeforpligtigelser

Kontering af feriepengeforpligtigelser

Under "Feriepengeforpligtelser" bogføres virksomhedens samlede feriepengeforpligtelser, jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Øvrige gældsforpligtelser til sociale omkostninger klassificeres under "Anden kortfristet gæld".

På standardkonto 94 "Feriepengeforpligtelser" konteres:

  • 94.11 skyldige feriepenge