93 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtigelser

Læs her om kontering af igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtigelser

Kontering af igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtigelser

Under standardkonto 93 registreres værdien af arbejder, der er igangsat for fremmed regning, hvor forudbetalingen overstiger værdien af det udførte arbejde og derfor skal indregnes som en gældpost.

På standardkonto 93 "Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser" konteres:

  • 93.41 igangværende arbejder for fremmed regning - forpligtelse
  • 93.45 modtagne indbetalinger på varer og tjenesteydelser mv. til senere levering (indtægter)
  • 93.98 ændringer i igangværende arbejder for fremmed regning (forpligtelser) ØS

Man skal desuden være opmærksom på, at der i den statslige regnskabsføring kan optræde situationer, hvor man ud fra en regnskabsfaglig synsvinkel på institutionsniveau ville betragte en likvid transaktion som forudbetaling på et igangværende arbejde, men hvor det af bevillingslovene fremgår, at der er budgetteret med en indtægtsføring allerede ved modtagelsen af den betaling, som skal finansiere det igangværende arbejde. (Nogle gange tjener budgetteringen også det formål at sende et signal om nye initiativer). Hvis bevillingslovene klart lægger op til en sådan afvigende regnskabsføring, skal institutionen undlade at anvende standardkonto 93 "Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser".